Makaleler


Kara Para Aklama Suçunda Soruşturma Ne Zaman Başlar?
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında suçun tanımına dokunulmaksızın, ceza miktarı 2009 yılında yapılan değişiklikle artırılmış ve yine maddeye aynı değişiklikle ikinci fıkra olarak suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini kabul suçu eklenmiştir. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” başlıklı TCK m.282/1’e göre, “Alt […]
Sınır Dışı Edilme ve Kötü Muamele Yasağının İhlali
I. Giriş Anayasa Mahkemesi; 13.04.2022 tarihli, kötü muameleye maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasını incelediği kararlarında[1], başvurucuların ileri sürdükleri risklere ilişkin somut dayanak koyamamaları ve ihlal iddialarının savunulabilir olmaması gerekçesiyle, başvuruları “açıkça dayanaktan yoksun” bularak kabul edilemez olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yazımıza konu olan işbu kararlarda AYM; […]

"Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktdır."

Iherıng

Hızlı Linkler

Anasayfa

Hakkımızda

Makaleler

Gizlilik Politikası

Çerezler

İletişim


İletişim

0 364 666 00 14

info@kakac.av.tr

Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi

No: 67/4 ÇORUM/Merkez


Kakaç Hukuk Bürosu 2022 © Bütün Hakları Saklıdır.